Zašto SuiteCRM?

Najbolji svjetski Open Source CRM

CRM rješenje sa brojem funkcionalnosti koje ne zaostaju za enterprise rješenjima kao što su Salesforce i Microsoft Dynamics i niskim troškovima korištenja , slobodom i fleksibilnošću korištenja koju omogućuje Open Source – SuiteCRM je idealan odabir za male i srednje kompanije koje žele imati sve ključne informacije o prodaji i marketingu na jednom mjestu. Implementacijom na Google Cloud obezbjeđena je svjetska razina sigurnosti infrastrukture i dostupnost sa bilo koje lokacije.

Niski troškovi

Troškovi korištenja su dramatično reducirani u odnosu na enterprise CRM rješenja pošto je SuiteCRm dostupan kao Open Source software.

Zajednica

Zajednica SuiteCRM korisnika broji hiljade korisnika i konstantno unapređuje, testira i razvija SuiteCRM u skladu sa potrebama korisnika i businessa.

Funkcionalnosti

Kao i enterprise CRM rješenja, SuiteCRM posjeduje puni set funkcionalnosti koji će Vam pomoći da pratite sve poslovne procese.

Fleksibilnost

Svaki business je specifičan i SuiteCRM vam pruža neograničene mogućnosti prilagodne i fleksibilnost istinskog Open Source alata.

Moduli CRM

Sa preko 30 modula SuiteCRM će Vam omogućiti da svi relevantni podaci o prodajnim aktivnostima budu tek nekoliko klikova daleko. Standardizacija procesa u prodaji, marketingu i korisničkoj podršci, upravljanje aktivnostima prodajnih timova, upravljanje dokumentacijom i ugovorima i automatizacija poslovnih procesa su samo neke od funkcionalnosti SuiteCRM. Sve dodatne informacije možete pogledati na oficijelnoj web stranici suitecrm.com

Klijenti su u centru vašeg poslovanja i ovaj modul služi da bilježi sve relevantne informacije o firmama sa kojima vaša kompanija ima poslovne odnose i omogućuje da sve ove informacije imate na jednom mjestu, jednostavno dostupne. Ovo omogućuje da na jednom mjestu ima sveobuhvatan pogled na klijenta, sve aktivnosti (pozivi, sastanci, zadaci) koje su vezane za njega, detalje poslovnog odnosa sa klijentom (poslovne prilike, ponude, fakture) ali i dokumentaciju (ugovori i sl.) koja je vezana za tog klijenta.
Kako kažu, posao se radi sa ljudima a ne sa firmama pa su tako u osnovi svakog businessa ljudi i poslovni odnosi koje gradite sa njima. Modul Kontakti služi da zabilježite sve relevantne informacije vezane za vaše poslovne kontakte. Ovo mogu biti informacije o poziciji osobe unutar firme pa do datuma rođenja. Uz ovo, svaka poslovna aktivnost sa datim kontaktom može biti zabilježena i kasnije dostupna svima kojima je potrebna.
Ne znate šta je vaš kolega razgovarao sa klijentom na sastanku prije 3 mjeseca? Nije problem, samo pogledajte u CRM sistem
Svaki interes potencijalnih i trenutnih kupaca za vaše proizvode i usluge se u SuiteCRM sistemu može pratiti kroz modul Poslovnih prilika. Pratite poslovne prilike kroz sve faze procesa prodaje (interes, upit za ponudu, pregovori itd…) kao i aktivnosti (sastanci, pozivi, zadaci, dokumentacija) zaduženih osoba u vašoj kompaniji. Korištenje ovog modula vam omogućuje i prognoziranje (Forecast) buduće očekivane prodaje kao i struktuiranje i standardizaciju prodajnog procesa u kompaniji.
Sa modulom aktivnosti uvijek znate ko radi na čemu u Vašoj kompaniji. Bilježite pozive, zadatke, sastanke i emailove koje vaše prodajno osoblje obavlja kroz komunikaciju sa klijentima. I ne samo to, svaku od aktivnosti je moguće staviti u odgovarajući kontekst i pridružiti odgovarajućem klijentu, kontaktu, poslovnon prilici, ponudi itd. Nema više propuštenih prodaja i ponuda za koje nikada niste dobili povratnu informaciju. Sa ovim modulom aktivno upravljate svojim prodajnim timovima i njihovim aktivnostima. Ali ne samo prodajni timovi. Funkcionalnosti modula Aktivnosti mogu koristiti I drugi odjeli za praćenje svojih aktivnosti – mogućnosti su neograničene.
Imajte potpunu sljedivost prodajnih aktivnosti uz pomoć modula za ponude i fakture. Ovi moduli omogućuju vam kreiranje i slanje ponuda i faktura i zahvaljujući povezanosti sa modulima klijenata, kontakata, poslovnih prilika i aktivnosti omogućuju lako praćenje i jednostavan pregled prodajnih aktivnosti u svakom trenutku. Fakture i ponude na jednostavan način možete slati klijentima kao PDF dokument direktno iz SuiteCRM sistema.    
Pratite, evaluirajte i upravljajte marketinškim aktivnostima uz pomoć modula Kampanje. Bilo da šaljete newsletter, email obavijest o novim proizvodima ili planirate event na kojem predstavljate nove usluge, modul Kampanje vam omogućuje da pratite sve aktivnosti vezane za kampanje i zabilježite informacije ključne za buduću prodaju. Zahvaljujući povezanosti sa ostalim modluima u SuiteCRM sistemu, u svakom momentu možete vidjeti i relevantne informacije o marketinškim aktivnostima i njihovom rezultatu na nivou pojedinačnog klijenta i njegovih aktivnosti
Sa modulom Potencijalni kupci više nema izgubljenih prodaja! Zabilježite svaki interes potencijalnih kupaca i njihove bitne informacije, pratite aktivnosti prodajnog osoblja u radu sa potencijalnim kupcima i na koncu pratite kako se potencijalni klijent konvertuje u kupca Vaših proizvoda i usluga. Cjelokupna istorija poslovnog odnosa sačuvana u SuiteCRM sistemu će vam pomoći kod donošenja budućih poslovnih odluka vezano za kupce.
Integracija sa emailovima je esencijalna za bilo koje CRM rješenje a SuiteCRM vam omogućuje primanje i slanje mailova sa sopstvenog ili zajedničkog email računa za npr prodaju ili podršku. Emailovi naravno mogu biti importovani u sistem i pridruženi kupcima, kontaktima ili bilo kojem drugom CRM objektu (npr ponuda, faktura, poslovna prilika) tako da su vam bitne konverzacije uvijek na dohvat ruke i u pravom kontekstu.
Sa ovim modulom možete u CRM sistemu imati kompletan katalog svojih proizvoda i usluga te ih koristiti prilikom kreiranja ponuda i faktura ili ih pridruživati drugim objektima zavisno od vaših poslovnih potreba
Automatizacija poslovnih procesa u SuiteCRM je moguća kroz modul Workflows. On vam omogućuje da eliminišete potrebu za manualnim i ponavljajućim zadacima, zavisno od potreba vašeg businessa. Workflows modul funkcionise tako da sistem automatski pokreće odgovarajuće akcije nakon što su izvršeni zadati uslovi. Npr, ako ste unijeli novog potencijalnog kupca u sistem, želite da prodajna administracija dopuni njegove podatke. Možete konfigurisati workflow tako da za svakog novog kreiranog potencijalnog kupca u sistemu automatski kreira zadatak za dopunu podataka i dodjeljuje ga zaduženoj osobi.
Ova dva modula možete najprije koristiti kao zajednički i uvijek dostupan repozitorij za sve potrebne poslovne dokumente – od PDV i ID brojeva vaših klijenata, preko ugovora i anexa pa do kataloga proizvoda. Sve dokumente je moguće povezati sa odgovarajućim kupcima i kontaktima čime vam je omogućen sveobuhvatan pogled na sve aspekte poslovanja sa njima. Dodatno, modul ugovori omogućuje jednostavnu evidenciju standardnih ugovora koje vaš business koristi kao i kreiranje podsjetnika za njihovo obnavljanje i naravno vezu sa odgovarajućim kupcima i kontaktima
Ovaj modul omogućuje jednostavno kreiranje PDF dokumenata na osnovu pripremljenih uzoraka. Ovo mogu biti fakture i ponude ali bilo koja vrsta standardizovanog ugovora. Sistem uzima vrijednosti sa kupca, kontakta ili bilo kojeg drugog objekta u sistemu i automatski ih popunjava na predviđenja mjesta. Kreirani PDF dokument je moguće pridružiti odgovarajućem kupcu ili kontaktu i poslati ga mailom direktno iz SuiteCRM sistema.
Modul izvještaja omogućuje jednostavno kreiranje izvještaja o bilo kojem modulu u SuiteCRM sistemu. Također, moguće je kreiranje dashboarda za bitne KPI i njihovo postavljanje na pošetnu stranicu. Slanje izvještaja je moguće automatizirati sa funkcijom Scheduled Reports tako da je moguće kreirati izvještaj o npr sedmičnoj prodaji i postaviti da se izvještaj automatski kreira i šalje odabranim korisnicima jednom sedmično.
Potrebno je jako puno prostora kako bi se nabrojali svi dostupni moduli u SuiteCRM a pogotovo mogućnosti njihove poslovne primjene. U nastavku ćemo spomenuti i ostale module koji se nalaze u SuiteCRM.
Slučajevi – Ovaj modul vam omogućuje upravljanje komunikacijom sa kupcima koji su izrazili zahtjev za podrškom vezano za proizvode i usluge koje su kupili od vas.
Zadaci – Ovaj modul vam omogućuje upravljanje i dodijeljivanje zadataka svojim uposlenicima i proširuje mogućnost korištenja SuiteCRM dalje od odjela prodaje i marketinga u smislu da ga mogu koristiti I ostali odjeli za potrebe upravljanja zadacima.
Događaji – Sa ovim modulom možete upravljati događajima koje vaša kompanija organizira, slati pozivnice i pratiti odaziv kao i aktivnosti vezane za organizirane događaje.
Ciljevi – Ciljevi se koriste kao liste kontakata kojima šaljete svoje marketinške kampanje
Projekti – SuiteCRM vam omogućuje i jednostavno upravljanje projektima, kreiranje projektnih zadataka i upravljanje resursima u projektima. Modul je vrlo koristan za kompanije čij prodajni proces uključuje i projekte čime dobijate potpunu sljedivost svih prodajnih aktivnosti na jednom mjestu
Kalendar – Ovaj modul Vam omogućuje jednostavan pregled aktivnosti vašeg prodajnog osoblja na jednom mjestu.  
Upitnici –  Kreirajte i šaljite upitnike i ankete iz SuiteCRM i bilježite dobijene odgovore na struktuiran način uz pomoć modula Upitnici
Email templates – Ovaj modul omogućuje kreiranje email predložaka koje možete slati direktno iz SuiteCRM sistema
U ovisnosti od toga kako funkcionišu vaši poslovni procesi, SuiteCRM vam daje mogućnosti kreiranja vaših specijalnih modula koji će se u potpunosti uklopiti u potreba vašeg poslovanja. Npr moguće kreirati modul Nekretnine, ako se bavite prodajom nekretnina, i u njemu možete zabilježiti sve bitne informacije vezane za nekretnine koje prodajete (vrsta nekretnice, cijena, kvadratura,  lokacija itd) i uz tako kreiran zapis pridružiti sve standardne zapise iz sistema koji su vezani za njega (kontakte koji su iskazali interes za kupovinom, zadatke, posjete itd..) Na sličan način možete razmišljati o specifičnim potrebama vašeg businessa i kreirati objekte za npr tendere, oglasni prostor, pacijente, automobile i sl. Fleksibilnost i mogućnosti SuiteCRM sistema su velike i zahvaljujući tome ga je moguće prilagoditi da potpuno odgovara potrebama vašeg poslovanja.
0

Broj korisnika

0

Broj downloada

0

Članova SuiteCRM zajednice

0

Jezika

Načinite prvi korak

Prvi korak je uvijek i najteži… Ne ovdje. Jednostavno možete tražiti informativnu ponudu ili pogledati SuiteCRM DEMO i javit ćemo vam se u najkraćem roku sa dodatnim informacijama.